Berita Terkini

Dana Penggerak Industri Buku (PIBN)

Borang Permohonan Pendaftaran Syarikat PIBN Tataurusan Dana Penggerak Industri Buku Negara

Lihat selanjutnya...

Pencalonan Penerima S.E.A Write Awards 2014

S.E.A. WRITE AWARDS Penghormatan dan Pengiktirafan kepada Para Penulis ASEAN Masa Lalu, Masa Kini dan

Lihat selanjutnya...

Asean Young Writers Award 2014

Dewan Bahasa dan Pustaka selaku Sekretrariat Tetap pemilihan calon penerima ASEAN Young Writers Award di Malaysia mempelawa penulis muda menyertai Sayembara Penulisan Cerpen Penulis Muda Asia ...Tenggara

Lihat selanjutnya...

Tesis Terkini

Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Selangor

Pada masa kini, nilai murni dan budi bahasa pelajar yang agak sukar diamalkan sering diperkatakan. Manakala guru dan pelajar pula menjalin hubungan yang rapat dan kerap berinteraksi. Hal ini menunjukkan bahawa keterampilan bertutur ...dalam

Lihat selanjutnya...

Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital Kerajaan

Fenomena kekurangan jururawat yang dihadapi di dalam sesebuah hospital sememangnya bukan sahaja berlaku di dalam negara kita tetapi turut berlaku di luar negara. Kekurangan jururawat ini disebabkan oleh banyak faktor seperti ...penghijrahan jururawat

Lihat selanjutnya...