Semakan

Jenis Semakan
select
Tajuk TesisSumberInstitusiJenisPenulis 
      
Data pager
Page 1 of 211
 Paparan Halaman 1 daripada 211, Rekod 1 Hingga 10 daripada 2102.
Keterampilan Bertutur dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di SelangorUniversiti Putra Malaysia phdZarina Ahmad
Hubungan Persekitaran Tempat Kerja Dengan Komitmen Jururawat Di Hospital KerajaanUniversiti Putra Malaysia mastersNoralai Ismail
Keimplisitan Ujaran dalam Hikayat Hang Tuah dari Sudut PragmatikUniversiti Putra Malaysia phdHussin Sarif
Proses Akulturasi Nilai Persaudaraan Islam di Dua Dayah Terpilih di AchehUniversiti Putra Malaysia phdMuhammad Abdurrahman
Budaya Kerja dan Kaitannya dengan Profesionalisme Pengamal Kerja BeliaUniversiti Putra Malaysia mastersNur Fatihah Abdullah Bandar
Persepsi Kumpulan Sasar Terhadap Skim Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat Di Wilayah Persekutuan Kuala LumpurUniversiti Putra Malaysia mastersMohamad Zahir Zainudin
Persepsi Pendidik Vokasional Pertanian Dan Penternak Tentang Pengetahuan Dankemahiran Dalam Industri FidlotUniversiti Putra Malaysia mastersRoslee Abdul Wahab
Faktor Isi Rumah, Status Pemakanan dan Kesihatan yang Mempengaruhi Keupayaan Kognitif Am Kanak-kanak Orang AsliUniversiti Putra Malaysia mastersHaslinah Abdullah
Keberkesanan Kaedah Permainan Bahasa dalam Mempertingkatkan Penguasaan Kata Kerja Al-Mudari dalam Kalangan PelajarUniversiti Putra Malaysia mastersMuhammad Hafiz Bakar
Pembangunan Instrumen Pengukuran Psikologi Keusahawanan Belia MalaysiaUniversiti Putra Malaysia phdAishah Kasa