Capaian

Top  Previous  Next

Capaian ke berita boleh dicapai oleh pengguna dari halaman berikut:-

1.Halaman utama
2.Senarai Berita

Berikut adalah langkah- lanhkah untuk melakukan capaian berita

1.Dari halaman utama, pengguna boleh mencapai berita dengan klik pada , seperti rajah dibawah:-

Dan paparan berita seperti dibawah akan dipaparkan :-

 

2.Untuk ke senarai berita klik pada menu dan paparan dibawah akan dipaparkan :-

 

3.Klik pada pautan tajuk berita terkini untuk ke paparan berita.
4. Untuk melihat senarai akrib berita berdasarkan tahun klik pada pautan tahun di segmen arkib dan senarai berita berdasarkan tahun akan dipaparkan di segmen berita terkini.