Carian Umum

Top  Previous  Next

Carian tesis adalah terbuka untuk pengguna awan dan pengguna berdaftar. Berikut adalah langkah langkah untuk melakukan carian

1.Penggu perlu pilih kriteria carian
2.Sila masukkan teks carian
3.Klik butang untuk lakukan carian

Sila rujuk rajah dibawah:-

Paparan keputusan akan dipaparkan seperti dibawah:-