Daftar

Top  Previous  Next

Berikut adalah langkah untuk daftar ke sistem ini :-

1.Klik pada butang dan paparan dibawah akan dipaparkan

2.Klik pada pautan dan pengguna akan dibawa portal personalize Dewan Bahasa Dan Pustaka seperti rajah dibawah:-

Nota:- Portal personalize ini merupakan satu portal sehenti Dewan Bahasa Dan Pustaka yang merangkumi pengguna pengguna berikut:

Karyawan
Staf
Institusi
3.Sila Lengkapkan pada bahagian ini dan satu emel akan dijanakan sebagai panduan pengguna untuk berdaftar dengan Dewan Bahasa Dan Pustaka