Log Masuk

Top  Previous  Next

Berikut adalah langkah – langkah untuk log masuk kedalam sistem

1.Klik pada butang dan paparan dibawah akan dipaparkan

2.Sila masukan pengguna ID dan kata laluan  dan klik butang
3.Jika Pengguna Berjaya log masuk , pengguna akan dibawa ke lama utama seperti dibawah :-