Log Masuk / Daftar

Top  Previous  Next

Terdapat dua kemudahan pada  pada seksyen ini  iaitu:-

Log Masuk (Untuk pengguna berdaftar)

Daftar (Untuk pengguna belum berdaftar)

Definasi pengguna berdaftar adalah pengguna yang sudah berdaftar dengan Dewan Bahasa Dan Pustaka iaitu :-

Staf Dewan Bahasa Dan Pustaka berdaftar dengan Portal Personalize Dewan Bahasa Dan Pustaka
Pengguna Berdaftar Dengan Portal Karyawan Dewan Bahasa Dan Pustaka
Institusi Bedaftar dengan Portal Institusi Dewan Bahasa Dan Pustaka