Maklumat Tesis

Top  Previous  Next

Maklumat Tesis boleh dicapai dari beberapa Halaman iaitu:-

Halaman Utama (Bagi halaman utama klik pada untuk ke paparan maklumat tesis)
Semak Tesis  (sila rujuk pada bahagian semakan tesis untuk maklumat lebih lanjut)

 

Carian (Sila rujuk ke bahagian carian untuk maklumat lebih lanjut)

Rajah dibawah menunjukkan paparan penuh Maklumat Tesis:-

Terdapat beberapa kemudahan yang disediakan di bahagian ini iaitu :-

Simpan tajuk tesis sebagai rujukan
Permohonan capaian tesis
Perkongsian tesis melalui rangkaian sosial