Pendahuluan

Top  Next

Selamat Datang ke Sistem E-tesis. Sistem ini merupakan sistem carian tesis di atas talian

Untuk ke sistem ini pengguna perlu ke http://etesis.dbp.gov.my dan halaman utama seperti dibawah akan dipaparkan.

Pada halaman ini akan dipaparkan menu dan paparan untuk pengguna awam.Pada halaman ini penguna awam akan dipaparkan dengan kemudahan  seperti berikut:

Berita Terkini
Tesis Terkini
Carian
Daftar/ Log Masuk