Perbincangan

Top  Previous  Next

Ruang ini merupakan ruang perbincangan bagi pengguna berdaftar. Berikut adalah langkah – langkah untuk melakukan perbincangan

1.Klik pada: butang untuk membuka tajuk perbicangan baru  seperti rajah dibawah :-

2. Klik pada pautan untuk melihat komen balas bagi tajuk yang diutarakan
3.Input teks pada ruangan balas komen seperti dibawah untuk melakukan komen balas
4.Untuk menghapuskan tajuk, hanya pemilik tajuk dan petadbir sahaja yang berhak untuk menhapuskan tajuk. Klik pada untuk menghapuskan tajuk.