Permohonan

Top  Previous  Next

Permohonan  tesis adalah permohonan pengguna berdaftar untuk mencapai data artikel di dalam sistem. Klik pada menu permohonan dan senarai permohonan yang telah dipohon akan dipaparkan seperti dibawah:-

Berikut adalah langkah – langkah untuk mengemaskini permohonan tesis:-

1.Untuk melakukan tapisan pada senarai I nputkan senarai bagi kolum yang dikehendaki seperti dibawah:-

2.Klik pada butang untuk menghapuskan permohonan, hanya pemohon sahaja ada hak untuk menghapuskan tesis
3.Klik pada untuk kemaskini maklumat tesis dan skrin dibawah akan dipaparkan.

Pentadbir perlu melakuka agihan permohonan kepada institusi yang berkenaan. Berikut adalah langkah – langkahnya:-

1.Pada laman utama terdapat ringkasan Permohonan Tesis yang perlu diagihkan seperti dibawah

2.Klik pada pautan bilangan tesis yang perlu diagihkan untuk melakukan agihan senarai tesis dan paparan senarai tesis akan dipaparkan seperti dibawah :-

3.Pilih senarai institusi tesis hendak diagihkan dan klik butang simpan.