Permohonan Tesis

Top  Previous  Next

Pengguna berdaftar boleh melakukan permohonan untuk akses terhadap capaian tesis. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut:-

1.Klik pada untuk melakukan permohonan akses capaian dan paparan dibawah akan dipaparkan:-

2.Lengkapkan Borang Permohonan ini dan klik butang . Untuk melihat senarai permohonan , sila ke profail pengguna(Sila ke bahagian Profail) atau

klik pada menu permohonan (Sila ke bahagian Permohonan untuk maklumat lanjut)