Profail

Top  Previous  Next

Untuk ke profail pengguna , pengguna berdaftar perlu klik pada menu . Profail mengandungi maklumat pengguna seperti dibawah :-

Maklumat Penguna

Tajuk Simpan

Senarai Permohonan

 

Senarai Sejarah Carian