Semakan Tesis

Top  Previous  Next

Bahagian ini adalah untuk pengguna melakukan semakan tesis. Berikut adalah langkah – langkah melakukan semakan tesis.

1.Klik pada menu untuk melakukan semakan tesis dan paparan dibawah akan dipaparkan :-

2.Jenis semakan adalah untuk melakukan susunan berdasarkan  tajuk, penulis, tahun dan sumber.Sila pilih jenis semakan  seperti tertera di rajah dibawah :-
3.Untuk ke halaman seterusnya pada senarai sila klik pada .
4.Untuk melihat paparan lengkap maklumat tesis klik pada di senarai tesis(sila rujuk bahagian Maklumat Tesis).